Kittur, S., Patil, N. ., Kammar, S. ., Priya, V. G. S. ., & Sastry, D. N. . (2013). Bio-degradation of 40 micron plastic bags by Aspergillus niger and optimization of pre-treatment methods . Environment Conservation Journal, 14(3), 61–68. https://doi.org/10.36953/ECJ.2013.14310